Před viry nás jízda v autě neochrání

Před viry nás jízda v autě neochrání

Do automobilu se dostává znečištěný vzduch v důsledku nástupu, výstupu osob, netěsností a také samozřejmě během jízdy, kdy je vzduch do kabiny vozidla přiváděn prostřednictvím ventilačního systému.

V dnešní době je již každé vozidlo vybaveno standardně kabinovým filtrem (nazývaného také pylový nebo prachový).

Hlavní funkcí kabinových filtrů je, aby řidiči a pasažéři vdechovali co nejmenší množství škodlivin z venkovního prostředí. Vzduch, který během jízdy proudí ventilací do kabiny vozu, může se jednat až o 540 000 litrů za hodinu, obsahuje přibližně pětkrát více výfukových plynů, škodlivin a alergenů, než vzduch, který je mimo vozovku. Jedinou, a tedy nejdůležitější bariérou mezi škodlivým ovzduším a posádkou vozidla je kabinový filtr ventilačního systému.

Na trhu existuje několik typů kabinových filtrů: klasické, s aktivním uhlím, s filtrem FreciousPlus.

Klasické filtry zajišťují téměř 100% ochranu proti nečistotám, včetně prachu, pylu, sazí vznětových motoru a zbytků z pneumatik.

Filtry s aktivním uhlím filtry jsou účinnější, než klasické, navíc chrání před škodlivými plyny, kterými jsou například ozon, oxidy dusíku a oxid siřičitý a také eliminuje pachy.

Momentálně jedním z nejúčinnějších kabinových filtrů je FreciousPlus od výrobce MANN FILTER, který je navíc vybaven speciální biofunkční vrstvou chránící před alergeny, bakteriemi, plísněmi a téměř zcela zachycuje jemné pevné částice (PM2.5).

Všechny filtry se však postupně zanáší, čímž ztrácí svou propustnost, až přestanou plnit svou funkci a do vozu se začnou uvolňovat nashromážděné nečistoty. Výměna kabinového filtru je běžnou součástí servisního plánu vozidla, výrobce MANN FILTER doporučuje výměnu každých 15.000 km nebo 1x ročně.

Žádný z kabinových filtrů nás však není schopen ochránit před viry, jelikož se jedná o velmi malé částice PM0.1 a menší.

Celou kabinu vozidla však můžeme zbavit virů, bakterií a plísní pomocí zařízení pro mikrobiologickou dezinfekci interiéru, nazýváno též „Ozon Maker“. Zároveň je nutná výměna kabinového filtru, pokud je to možné, s nejúčinnější filtrací, uvádí Ing. Michal Holík, obchodní ředitel Inter Cars.

„Ozon Maker“ a kvalitní kabinové filtry si můžete pořídit v pobočkové síti INTER CARS (30 poboček v České republice), případně navštívit servisní síť Q-SERVICE, která se zabývá opravami všech druhů vozidel a je rovněž vybavena těmito zařízeními.