Jak motoru zjednodušit regeneraci DPF filtru?

Jak motoru zjednodušit regeneraci DPF filtru?

Pro spuštění regenerace filtru DPF musí být splněno více podmínek.

Filtr se musí zahřát na nadstandardně vysokou teplotu (nad 500°C). Pro tento účel řídící jednotka vstřikuje do motoru na konci procesu spalování extra palivo. Také je nutné zabezpečit dostatečný průtok vzduchu filtrem. Toho lze dosáhnout jízdou nad 2000 otáček na kterémkoliv převodovém stupni po dobu více minut. Vůbec není nutné překračovat rychlostní limity. Stačí jet delší dobu na nižší převod. Plně sešlápnutý plyn regeneraci přeruší, ideální je jet nad 50 do 75 % stlačení plynového pedálu. Pokud máte možnost, nechte proces regenerace dokončit. Pro lepší kondici auta motor neduste na nízkých otáčkách, jezděte podle ucha a ne podle ukazatele zařazeného převodu. Všechno pod 1500 otáček je pro motor týrání.